Για τις μερες που ειναι…

Φυλαχτείτε φυλαχτείτε του χωριού μου τα παιδιά

απ’το σπίτι σας μη βγείτε
ο κορονοϊός φυλά.


Είναι άτιμος μπαμπέσης
Δεν χαρίζει κάστανα ,
κι αν στα χέρια του θα πέσεις
Είσαι για τα λάχανα.

Όλοι οι Κατω-Ξεχωρίτες
ακουστε τουτ ‘τη συμβουλή
τον κορονοϊό αφήστε
μακρυά από την αυλή.

Και που θα πάει όλα θα φτιάξουν
μόνο λίγη υπομονή
Η ελπίδα κι αν αργήσει
Δεν πεθαίνει θα φανεί.

Θεοτόκης Μπούρμπος